Skip to main content

U dva dana održane dvije edukacije i projekcije filmova Spaceboy i Mucica u dvorani Centra za kulturu
Čakovec!
Učiteljica hrvatskog jezika Dijana Pasarić 8. i 9. veljače održala je edukacije filmske pismenosti za
učenike 5. i 6. razreda osnovne škole na temu kratkometražnog filma MUCICA i dugometražnog filma
SPACEBOY, koje su učenici odgledali nakon edukacije. Posjetili su nas učenici Osnovne škole dr. Ivana Novaka Macinec, Osnovne škole Strahoninec i učenici Osnovne škole Goričan.
Hvala svim našim školama koje su se uključile u ovaj europski projekt!

Učenici 5. i 6. razreda osnovnih škola 15. i 16. veljače sudjelovali su na edukacijama filmske pismenosti
koje je vodila učiteljica hrvatskog jezika Dijana Pasarić. Edukatorica na projektu Dijana Pasarić upoznala
je učenike s pojmovima filmske pismenosti koji će im biti važni u analizi filmova, kratkometražnog filma
MUCICA i dugometražnog filma SPACEBOY koje su učenici odgledali nakon edukacije. Dvoranu Centra
za kulturu Čakovec posjetili su učenici sa svojim učiteljima iz Osnovne škole Sveta Marija, Osnovne
škole Vratišinec, II. osnovne škole Čakovec, Osnovne škole Donja Dubrava i učenici iz susjedne nam
Varaždinske županije, Osnovne škole Sračinec.
Hvala svima na posjeti!